حمایت شالمان از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی
۲۹ شهریور

حمایت شالمان از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز، اگر برای تکمیل طرح تحقیقاتی خود نیاز به مواد و مصالح نوین ساختمانی دارید، از جمله انواع افزودنی های بتن شامل فوق روان کننده ها، زودگیر ، تسریع کننده هیداراتاسیون یا افزودنی کندگیرکننده بتن، هوازا (حباب ساز)، و یا انواع چسبها و رزین های پایه سیمانی، لاتکس و اپوکسی، انواع […]

read more »