بتن با ضدیخ یا تسریع کننده
۰۵ اسفند

بتن با ضدیخ یا تسریع کننده

بتن پس از آب پرکاربردترین مصالح در صنعت ساختمان محسوب می شود. حجم قابل توجهی از بتن را آب تشکیل می دهد که در فصل زمستان و هوای سرد بتن را در برابر یخ زدگی آسیب پذیر می کند. هرچند حرارت ایجاد شده طی فرایند هیدراتاسیون بتن که ناشی از ترکیب آب با سیمان می […]

read more »